Binh Cao Ap

Cung cấp các loại vỏ bình - vỏ chai chứa khí cao áp mới 100% và vỏ chai đã qua sử dụng có kiểm định an toàn chất lương.

Bình chứ khí cao áp có tác dụng chứa các loại khí tinh khiết dùng cho thí nghiệm, khí công nghiệpsử dụng cho ngành công nghiêp và khí thực phẩm, Áp thử 250 bar, Áp sử dụng 150 bar đối với chai 10L, 14L, 40L, 47lits, Áp thử 300 bar, áp sử dụng 200 bar đối với chai 50L, 68 lít

Đang cập nhật dữ liệu, vui lòng quay lại sau!