Khi Hoa Long

Chuyên cung cấp các loại khí hóa lỏng: Nitơ Lỏng, CO2 Lỏng, Argon Lỏng, Oxy Lỏng, Bình chứa khí hóa lỏng cùng thiết bị khíKhí hóa lỏng gồm khí tinh khiếtkhí công nghiệp số lượng lớn.