Khi Thuc Pham

Khí sử dụng trong ngành thực phẩm, đồ ăn uống, y tế, khí dùng bơm cho bia, khí dùng cho nước ngọtgồm: Khí Nito, Khí CO2, Khí Oxy.

Khí dùng trong ngành thực phẩm là các loại khí tinh khiết, chất lượng tốt, sạch hơn khí công nghiệp, giúp bảo quản ngành thực phẩm đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt nhất.