Khi Argon

Khí Lỏng Tiến Phát cung cấp bình khí argon dùng trong hàn công nghiệp, bình khí argon tinh khiết dùng cho thí nghiệm. Sản phẩm khác: Bình khí co2, bình khí oxy, bình khí heli