Binh Chua Long

Các loại vỏ bình chứa khí hóa lỏng dùng chưa khí tinh khiết dùng cho thí nghiệm, khí công nghiệp gôm: Bình XL45, XL45 HP, Bình YDS, Bình MVE.

Bình chứa khí lỏng có áp sử dung thấp hơn bình cao áp nhưng khó sản xuất nên giá thanh cao. Có nhiều loại thể tích bình khác nhau, phục vụ nhu câu sử dụng cho từng mục đich khác nhau.