Tuyển dụng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

19/07/2016 11:02:17 SA
Tuyên nhân viên kế toán tổng hợp: Tổng hợp khai báo thuế theo quý, quản lý nhập xuất tồn hàng hóa, Kiểm tra đối chiếu công nợ hàng hóa theo tháng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

22/06/2015 3:19:22 CH
Tuyển nhân viên kết toán tại Công ty Khí công nghiệp Tiến Phát. Thời gian cố định, lương thỏa thuận, không cần kinh nghiệm