Thiet Bi Khi

Thiết bị sử dụng trong ngành khí như: Đồng hồ điều áp cho khí tinh khiết, Van giảm áp cho khí công nghiệp, Xe đây bình khí, Bộ hàn cắt gió đá và các loại thiết bị phụ trợ cho bình chứa lỏng.