Khi Cong Nghiep

Bình Khí Argon, bình khí nito, chai khí co2, bình khí heli, khí oxy, khí co2, khí acetylen, sử dụng trong ngành công nghiệp test đường ống, hàn cắt kim loại, bảo quản hàng hóa, vệ sinh hàng hóa công nghiệp, dân dụng.

Khí công nghiệp có độ tinh khiết thấp hơn khí tinh khiết nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho ngành công nghiệp tốt