Material Safety Data Sheet

Sử dụng các sản phẩm khí nén cao ap như khí công nghiệp, khí tinh khiết, khí hóa lỏng cần tuân thủ một số nguyên tắc an toàn cơ bản.